Najczęstsze przyczyny awarii automatyki przemysłowej

Automatyka przemysłowa to postępujący trend w procesach produkcyjnych, polegający na rezygnacji z części pracowników na rzecz odpowiednio zaprogramowanych urządzeń. Dzięki powtarzaniu przez nie sekwencji wcześniej przygotowanych czynności zmniejsza się ryzyko błędu, a wykorzystanie maszyny zamiast człowieka sprawia, że wypadki podczas pracy nie są tak dużym zagrożeniem. Jest to również opłacalne rozwiązanie, zwracające się stosunkowo szybko, mimo dość wysokich kosztów inwestycyjnych – utrzymanie maszyn jest zazwyczaj tańsze niż wynagradzanie pracowników. Nawet w najlepszym systemie zdarzają się jednak awarie. Przyjrzyjmy się ich najczęstszym przyczynom.

Zużywanie się elementów urządzeń

Wykorzystywane w automatyce przemysłowej maszyny składają się z ogromnej ilości niewielkich części, takich jak koła zębate, taśmy, uszczelki, przewody oraz łańcuchy. Bardzo wiele z nich ulega z czasem zużyciu, stając się coraz mniej trwałe i coraz bardziej narażone na różnorodne usterki. Dlatego bardzo ważna jest nie tylko właściwa konserwacja oraz czyszczenie poszczególnych urządzeń, ale również ich regularny przegląd. Dzięki temu możliwe będzie poznanie stanu każdego elementu. Naprawa automatyki przemysłowej bardzo często polega na wymianie niewielkich zużytych części, mających bardzo duży wpływ na przebieg całego procesu produkcyjnego.

Nieodpowiednie warunki pracy

To bardzo ważne, aby maszyny wykorzystywane w automatyce przemysłowej miały zapewnione odpowiednie warunki pracy. Zbyt wysoka temperatura i brak właściwego chłodzenia mogą bardzo szybko doprowadzić do ich przegrzania. Również zbyt duże wibracje wynikające ze złego ułożenia lub niewłaściwego zabezpieczenia poszczególnych urządzeń mogą mieć na nie bardzo zły wpływ, doprowadzając do większego wysiłku i w efekcie szybszego zużywania się elementów.

Błędy w oprogramowaniu

Okazjonalnie zdarza się również, że przyczyną awarii jest błąd w sterującym urządzeniami oprogramowaniu. Dlatego je również warto regularnie sprawdzać, aby mieć pewność, że informatyczna usterka lub błąd ludzki nie doprowadziły do problemów w procesie produkcyjnym. Często okazuje się, że niska wydajność i wysoka awaryjność maszyn jest efektem ich nieodpowiedniego zaprogramowania.